WELKOM BIJ BORGESIUS CONSULTING

Samen
veiliger werken.

Samen grip op je Informatie en informatie beveiliging ter verhoging van je cyber-weerbaarheid.

Fundament.

De essentie van informatiebeveiliging bestaat uit

Beschikbaarheid.

Informatie moet beschikbaar en toegankelijk zijn. Wat zijn de mogelijke gevolgen als een systeem of informatie, of een informatie set, niet beschikbaar is?

Integriteit.

Informatie dient juist, volledig en actueel te zijn. Beheer van bevoegdheden is cruciaal voor de integriteit. Wat zijn de gevolgen wanneer informatie onjuist, onvolledig of niet actueel is?

Vertrouwelijkheid.

De bevoegdheden en mogelijkheden om kennis te nemen van informatie voor een gedefinieerde groep gerechtigden. Wat zijn de gevolgen wanneer informatie in handen komt van derden?

Waarom informatie beveiliging?

Wat kan informatiebeveiliging voor je doen?

"A business will have good security if its corporate culture is correct. That depends on one thing: tone at the top."

- William Malik, Trend Micro

Diensten.

samen kunnen we sneller en effectiever doelen bereiken.

Security Awareness.

Bewustwording creëren door inzicht in de bezigheden van aanvaller te scheppen, leuk, spannend en leerzaam.

Phishing Simulaties.

Maatwerk phishing aanval zonder consequenties met als doel de bewustwording in je organisatie te vergroten.

Security
Beleid Opstellen.

Een Informatie beveiliging beleid opstellen en toepassen om deze deel te maken van je operationele processen.

Proces
Verbetering.

Gestructureerd werken naar een procesmatige organisatie. Eventueel door automatisering naar een nog veiligere en effectievere organisatie.

ISO/IEC 27001
Certificering.

Begeleiding bij implementatie van de norm, op een pragmatische wijze, waar de gehele organisatie aan meewerkt. Certificerings garantie.

ISAE 3xxx
Verklaring.

Aantoonbaar in-control. Door de toetsing van werking door middel van steekproeven, wordt deze audit als intensiever ervaren als een ISO27001.

"You can never protect yourself 100%. What you do is protect yourself as much as possible and mitigate risk to an acceptable degree. You can never remove all risk."

- Kevin Mitnick

Artikelen.

door ons geschreven artikelen