constante kwaliteit leveren vanuit een stabiele en prettige werkomgeving.

Proces
Verbetering.

waarom harder werken als je met het verbeteren van processen slimmer kan werken?

Waarom Proces Verbetering?

Gaan je processen en werkzaamheden mee met de stand van de techniek van vandaag?

Bewustwording en inzicht in wat je dagelijks aan het doen bent en hoe dat versneld kan worden, of minder saai kan worden gemaakt, of met automatische controle mechanismen in plaats van handwerk, of met constantere kwaliteit, of met meer inzicht in hoe je dienst/product tot stand komt en zich waar in het traject bevindt. Zomaar een greep uit de mogelijkheden van Proces verbetering. Office automation is een eerste logische stap naar het automatiseren van. Door herhaaldelijke stappen uit de werkzaamheden te verwijderen creëer je meer ruimte voor andere zaken met als bijkomstigheid dat kwaliteit constanter zal worden en er minder druk op werknemers komt te staan. Klinkt allemaal leuk en mooi, maar hoe dan? Automatiseren is een vak apart, de essentie van een werkproces analyseren en deze beperken tot het hoogst nodige waarbij er enkel inmenging van een eindgebruiker is wanneer de toleranties worden overscheden over de gehele linie vergt meer dan logisch nadenken.

Het is niet geheel toevallig dat onze experts gecertificeerd zijn in onder anderen: Lean Six Sigma, Data Analysis, PowerBI, Prince2, ITIL en Scrum. Dit zijn voor ons de gereedschapskisten die we kunnen aanspreken om jouw organisatie sneller en effectiever te laten werken. Voordat we beginnen met verbeteren of automatiseren stellen we eerst een business case op. Loont het verbeteren, en hoeveel? Voor ons en voor jullie belangrijk.

Proces Verbetering.

inzicht in je bezigheden, voortgang en continue verbetering.

Standaardisatie.

Elke organisatie heeft een set aan werkzaamheden die afhankelijk van elkaar zijn. Deze afhankelijkheden dwingen ons tot samenwerken. Zonder standaardisatie is het erg waarschijnlijk dat je niet een optimaal bedrijfsresultaat behaalt. Verantwoordelijkheden en het tijdig herkennen van knelpunten in combinatie met een groot gevoel voor saamhorigheid en het continue verbeteren van processen en werkstromen zorgt voor een optimale werkstroom. Wij helpen dit te realiseren.

Bedrijfscultuur.

De meeste organisaties hebben jarenlange ervaring in wat ze doen en hoe ze dit doen. Het inzetten van een externe partij om de processen en procedures in kwaliteit te verhogen levert meestal veel rendement op. Het inzichtelijk maken van en het vastleggen vereist een structurele aanpak. Het veranderen en verbeteren waar nodig vereist een organisatie sensitieve set aan vaardigheden die wij graag voor je inzetten. Dit resulteert in verhoogde kwaliteit, effectiever werken, verspreiding van verantwoordelijkheden en minder werkdruk en bovenal meer rust in de organisatie.

Changemangement.

Het effectief omgaan met verandering is een uitdaging. De mens is een gewoonte dier en zal zich meestal onbewust verzetten tegen elke vorm van verandering die invloed heeft op zijn/haar omgeving. Het effectief opzetten van change management op een schaal waarin je organisatie een dynamische entiteit wordt waarbij het direct kan reageren op veranderingen in de markt en continue bezig is om vanuit het perspectief van de organisatie structureel de juiste keuzes te maken is een kunst. Stap voor stap creëren we inzicht en is veranderen de norm.

Proces Automation.

Microsoft office automation van office365 tot microsoft dynamics, powerbi en powerapps.

Office Automation.

Of simpel gezegd het automatiseren van alle mogelijke acties en handelingen die je dagelijks herhaaldelijk maakt binnen het Microsoft Office pakket. Gebruik je Excel? Access en Outlook? Wij maken het beter, sneller en effectiever. Onze trackrecord liegt er niet om. Ook jullie backoffice kan sneller en beter werken.

Data Driven.

Een populaire term die werkelijk ook wat kan betekenen voor je organisatie. Door het verzamelen van gegevens kan je inzicht krijgen in de breedste zin van het begrip. Wil je eens in gesprek met een developer of analyst om de mogelijkheden binnen jullie organisatie te verkennen? Bel gewoon, wij houden van automatiseren, powerBI, Dynamics en data.

Apps.

Werkstromen met low-code/no-code realiseren is vandaag de dag toegangkijk voor iedereen met een O365 account. Maak het jezelf makkelijk en giet je tijdrovende en geestdodende werkzaamheden in een App. Krijg inzicht in statussen en lopende processen. PowerApps geeft je snel en effectief inzicht in je werkzaamheden.