Samen een voorbeeld maken stellen ter vergroting van bewustwording.

Phishing
Simulaties.

Het verleiden van uw personeel om een verdachte link aan te klikken.

Waarom Phishing Simulaties?

Een van de meeste succesvolle tools in het arsenaal van computer criminelen.

De zwakste schakel in informatiebeveiliging is zonder enige vorm van twijfel de mens. De makkelijkste weg om een informatiesysteem binnen te dringen is dus ook de mens. Hieruit is de term 'Social Engineering' geboren, een term die het psychologisch bewerken van de mens om informatie prijs te geven beschrijft. In deze simulatie testen we uw personeelsleden, hoe gevoelig zijn ze voor een boodschap en hoeveel mensen drukken werkelijk op de bijgesloten link? De Phishing Simulatie is enkel beschikbaar in combinatie met een klassikale Security Awareness training.

Phishing Simulaties

Hoe gaan we te werk om een phishing simulatie op te zetten?

1. Login portal dupliceren.

We bekijken welk portaal in uw organisatie gebruikt wordt en dupliceren deze in onze tooling. Dit is ontzetten makkelijk te realiseren. We richten de tooling verder om de gebruikers te gaan mailen.

2. Iedereen een email sturen.

Aan de hand van een door jullie aangeleverde email lijst sturen we iedereen in de organisatie een email met een link naar het portaal die we gemaakt hebben. In de email staat een dringend verzoek.

Analyseren van de resultaten.

We tonen iedereen hoe we de simulatie opgezet hebben. En gaan de discussie aan met uw personeelsleden. Wat zijn de geleerde lessen en hoe kan je een phishing aanval herkennen en afslaan.